Karlshus Fellesantennelag 

1640    Råde

Til informasjon

Karlshus Fellesantennelag avholder årsmøte for 2024 på

Eldrebølgen onsdag 3. April kl. 18:00

Saker

1 Styrets årsberetning 2023

2 Lagets regnskap siste driftsår

3 Forslag til endringer i vedtekter.

a) Lagets budsjett for nytt driftsår

c) Valg av styremedlemmer

d) Valg av revisorer

e) Valg valgkomité

f) * Endringer i vedtekter

Gjeldende vedtekter (2019)

Budsjettforslag 2024


Kollektiv 100 Hastighet 100/100

Digital-tv og bredbånd Pr halvår 3416 kr

For medlemerInternetthastigheten hos KFAL er nå 100 /100 Mbps

Alle våre medlemmer skal nå være oppgradert med internetthastighet på 100 /100 Mbps som en del av basisabonnementet. Du kan selv teste hastigheten, f. eks her : https://www.telenor.no/speedometer/

Dersom du har en PC som er noen år gammel er det sannsynlig at WIFI-kortet i PCen ikke støtter mer enn 50/50 mbps. I så fall må du en benytte en LAN-kabel direkte tilkoblet ruteren for å få maks hastighet.

OBS. Dersom du personlig har inngått en avtale med Telia om andre hastigheter, vil din private avtale løpe uavhengig av denne nye basishastigheten (til du selv sier den opp privatavtalen).


Karlshus Fellesantennelag har siden 2020 holdt månedsavgiften på samme lave nivå (450,- pr. mnd)

Dessverre så har innholdsleverandørene TV2, NENT (Viaplay Group) og Discovery, nå øket avgiften en god del. Mesteparten av økningen har Telia tatt, men finner likevel å måtte øke avgiften til KFAL med 40,- pr. mnd pr. abon.

Styret er av den oppfatning at en økning på 40,- er bedre enn å redusere det generelle TV innholdet.

Vi velger derfor å sette månedsavgiften for annet halvår 2022 til 490,- pr måned.

Fra og med 1. Juli vil grunnpakken innholde dagens kanalpakke på 50 Poeng, vi får også med TV2 Play. Telia har også imøtekommet vårt ønske om øket internetthastighet i vår grunnpakke som da endres fra 50/50 Mbps til 100/100 Mbps. for alle medlemmene som kun har grunnpakke.

Internetthastigheter ut over grunnpakken må abonnenter selv avtale direkte med Telia.

Ny satser på Ekstra internetthastighet vil nå være for beboere med Tv og Bredbånd

250/250   Mbps  209 pr,mnd

500/300   Mbps  279kr pr,mnd

750/350   Mbps  369kr pr,mnd

1250/500 Mbps  579kr pr,mnd

For beboere med kun bredbånd

750/350  Mbps       0kr pr,mnd

1250/500 Mbps  229kr pr,mnd


OBS. Abonnenter som har inngått avtale med Telia om å få levert internett-hastigheter ut over vår std, grunnpakke, må selv kontakte Telia for å ev. få endret en individuell avtale.

KFAL har i tidligere år hatt et lite men stabilt overskudd av driften, noe som har resultert i at vi nå har et for sort bankinnskudd. Dette bankinnskuddet må laget skatte av. Årsmøtet 2022 vedtok derfor å redusere dette ved at vi bl. a. tilbakefører 500,- pr. abonnent på kommende regning. Faktura sendes ut om noen få dager.

Det er selvfølgelig beklagelig at vi må øke avgiften ut over den generelle konsumprisstigningen, men styret er av den oppfatning at denne økningen er en overkommelig kostnad sammenlignet med å miste f. eks, TV 2.

Vennlig hilsen styret i KFAL

Jan Ove, Tone og Arild

Enda en strømmetjeneste i Telia Play 


Gladnyhet! Nå får du TV 2 Play Basis (med reklame) helt uten ekstra kostnad. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg på TV 2 Play via Valgmenyen på Telia.no. Vil du hoppe over reklamen, kan du velge inn TV 2 Play Film og serier for bare 20 poeng. Valget er ditt. Sykt digg, ikke sant?Les mer om TV 2 Play

Plukk og miks!

Husk at du kan velge inn og ut strømmetjenester og TV-kanaler i Valgmenyen så ofte du vil. Det betyr at du enkelt oppdaterer din egen TV-pakke med akkurat det du liker, uten å betale mer. Her er det penger å spare. Logg inn i valgmenyen  

 

Last ned Telia Play-appen og se TV hvor du vil

Med Telia Play kan du se TV der du ønsker. Bruk mobilen, nettbrettet og laptopen - og selvsagt TV-skjermen, gjerne med Telia box. Du kan også ta opptak, laste ned og se innholdet offline, når du vil.Årsmøte i Karlshus Fellesantennelag SA

Eldrebølgen onsdag 23. Februar kl. 18:00

Saker

1 Styrets beretning siste driftsår

2 Lagets regnskap siste driftsår

3 Forslag til avstemning

a) Styrehonorar endres til 15.000 pr. år pr. styremedlem

b) Medlemsavgift 2. halvår 2022 reduseres, med 500,-/ abonnent.

(kun dette halvåret)

c) Lagets budsjett for nytt driftsår

d) Valg av styremedlemmer

e) Valg av revisorer

f) Valg valgkomité

Vi forholder oss til kommunens oppdaterte regler regler smitevern.


Styret i KFAL informerer om årsmøte på                                                           20.01.2022

Eldrebølgen onsdag 23. Februar kl. 18:00

Vi kommer tilbake med agenda og informasjon om saker senere.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styret senest 15. februar

Vi forholder oss til kommunens regler for forsamlinger.

Det betyr at vi muligens må begrense antall deltagere på dette møtet i henhold til gjeldende regler denne dagen.

Dersom du vil sikre deg en plass, anbefaler vi derfor at du er ute i god tid, eller du kan tinge en plass på årsmøtet ved å sende en

mail til arild@kfal.no

eller

SMS til 90159851

senest en dag før møtet

For KFAL SA

Jan Ove Brabo


Telia bokser nye abon, 2021

Velkommen som abonnent hos Karlshus Fellesantennelag.

For tiden leverer vi en TV- og internettpakke fra Telia; Telia TV-pakke 50P + 50/50mbps internetthastighet.

Grunnpakken har et antall faste kanaler, i tillegg kan du gjøre endringer / tilvalg opp til 50 poeng, opprett en konto hos www.telia.no/minside/tv

Dersom du ønsker flere TV kanaler, dekodere eller andre internetthastigheter må du selv bestille det direkte hos Telia,

KFAL medlemskap inkluderer gratis en Telia dekoder og en router.

Ev. flere dekodere for flere uttak må du ordne selv hos Telia.

Ev. ekstra dekoder må registreres på samme navn for å unngå ekstra abon. avgift hos Telia.

Du trenger navn og Telia-kundenr. for å få utlevert bokser.

Henvend deg til Telia Kundeservice for å få Telia-kundenr.

www.telia.no/kundeservice/

Pass på å oppgi KFAL medlemskap og din adresse.

Fra https://www.telia.no/kundeservice/butikker-og-forhandlere/

Dette er de nærmeste forhandlerne er som utleverer Telia-bokser.

Power Moss

Besøksadresse

Varnaveien 43E

1523 Moss

Amfi Moss

Dronningensgate 7

1530 Moss

Storbyen

Roald Amundsensgt 36

1723 Sarpsborg

Torvbyen

Brochsgate 8

1607 Fredrikstad

Elkjøp Halden

Walkers gate 8C

1771 Halden

For å eventuelt sende bokser med post, gå inn på Telia hjemmeside/kundeservice for mer info.

Hilsen KFAL 


Årsmøte I Karlshus Fellesantennelag SA

Styret i KFAL innkaller til årsmøte på

Bøndernes Hus 1. Juni kl 18:00

Saker

1 Styrets beretning siste driftsår

2 Lagets regnskap siste driftsår

3 Forslag til avstemning

- Styrehonorar for 2020

4 Lagets budsjett for nytt driftsår

5 Valg av styremedlemmer

6 Valg av revisorer

7 Valg valgkomité

Vi forholder oss til kommunens regler for slike forsamlinger.

Det betyr at vi vil begrense antall deltagere på dette møtet i henhold til gjeldende regler denne dagen.

Dersom du vil sikre deg en plass, anbefaler vi derfor at du er ute i god tid,

eller du kan tinge en plass på årsmøtet ved å sende en

mail til arild@kfal.no

eller

SMS til 90159851

senest en dag før møtet

Styret KFAL


Karlshus Fellesantennelag, årsmøtet 2021.

På grunn av den nåværende koronasituasjonen velger styret å utsette                        årsmøtet 2021 til 1. juni.

Vi håper selvfølgelig at vi da har en smittesituasjon og anbefalinger som tillater at vi kan gjennomføre et årsmøte med personlig frammøte. Alternativt vil møtet trolig bli gjennomfør på en elektronisk plattform som f. eks. Teams.

Vi kommer tilbake med mer info i god tid før årsmøtet.

Hilsen KFAL-styret

Jan Ove  Tone    ArildVi har lokale kunderådgivere, teknikere og forhandlere som er klare til å hjelpe. Vårt serviceapparat kjenner behovene til borettslagene og sameiene godt og gjør hver dag det vi kan for å gi styret og beboerne en problemfri TV- og bredbåndshverdag

 • For beboere Ring oss på +47 924 05 050

Tilknytning til Karlshus Fellesantennelag?

Dette gjelder tidligere medlemmer hos Karlshus Fellesantennelag som ikke bestilte oppgradering til ny standard i 2020.

Det er nå snart et år siden noen KFAL-abonnenter gikk over til fiberabonnement hos Viken eller Telenor. For noen av disse utløper nå bindingstiden på fiber-abonnement og vi har fått henvendelser fra abonnenter som ønsker seg tilbake til KFAL.

For de som ikke bestilte oppgradering sommeren 2020, tilbyr vi nå oppgradering til ny teknisk standard (Docsis 3,1)

Forutsatt at gammel coaxs inntakskabel fortsatt er ført frem til huset er pris;

Montasje av basis installasjon, 1 TV-uttak + router-tilkobling, 2500,- inkl mva

Dekoder og Router er inkludert..

Pris. for ytterligere montasje / oppdatering av flere uttak og ev. innvendig ny kabel må den enkelte abonnent avtale direkte med vår installatør.

KFAL har i dag en avgift på 450,-/mnd som betales forskuddsvis pr halvår.

Vdr. kanalvalg og muligheter sjekk

https://www.telia.no/tv/innhold/

TV og STRØMMING 50 POENG.

Std. internetthastighet er 50/50 Mbps.

Ytterlige strømmetjenester og ekstra dekoder kan bestilles direkte hos Telia.

Dersom du ønsker å oppgrader til ny KFAL standard, ber vi om at du benytter registreringsskjema på vår hjemmeside;

https://www.kfal.no/kontakt/

Ta gjerne kontakt om du trenger ytterligere informasjon.

For KFAL

Arild Kristiansen               Jan Ove Brabo

90159851                             45270150


Opplever du at Get/Telia dekoder/kanalvelgeren er treg. Prøv dette.

Får å få dekoderen tilbake til normal responstid (3-4 sek) har følgende fungert hos oss ;

Dra ut nettledningen til dekoderen og routeren, vent minst 1 minutt, og plugg så disse inn igjen. Dekoder og router gjør da en fullstendig boot (på samme måte som PC ved start opp) og etter 4-5 min med android-runninger er responstiden tilbake til normal.

OBS det kan være lurt å sjekke at en har nyeste Systemsoftware....

Velg; Apper / Tannhjulet / Info / Teliabox oppdatering / Systemoppdatering og installer ny dersom du ikke er oppdatert.

Det er GET servicetelefon som er rett adresse dersom en har problemer med dekoder/kanalvelger, men dersom du fortsatt opplever problemer etter at ovenstående er gjennomført. ber jeg om at du sender meg en email og beskriver problemet.


TELIA SAMLET

Samler du mobil, TV og internett hos oss får du fordeler

 • Ekstra data
 • Flere TV-poeng
 • Surfegaranti
 • EKSTRA DATA PÅ MOBILEN - HVER MÅNED

  Vi legger automatisk til ekstra data til deg hver måned. Hvor mye data du får, avhenger av hvilket mobilabonnement du har:

  • 5 GB ekstra per måned når du har Telia Mobil 10 eller 15 GB
  • 3 GB ekstra per måned når du har Telia Mobil 6 GB
  • 1 GB ekstra per måned når du har Telia Mobil 2 GB


 • FLERE TV-POENG - MER UNDERHOLDNING

  Vi legger til 10 ekstra TV-poeng til abonnementet ditt. Poengene legges til automatisk, og du kan bruke dem på flere kanaler eller strømmetjenester - som for eksempel:

  • National Geographic
  • Nordisk Film+
  • SF Kids

  ALLTID PÅ NETT MED SURFEGARANTI

Hvis hjemmenettet ditt går ned gir vi deg 2 x 12 timer fri databruk (Data Boost) i Telia-appen - slik at du kan surfe og streame fritt på mobilen*.

 1. Vi identifiserer nedetid i hjemmenettet ditt, og sender deg en SMS
 2. Du aktiverer Data Boost i Telia-appen.
 3. Hvis du ikke mottar en SMS og opplever at nettet ditt er nede, kan du ringe oss på telefon 924 05 050 for å aktivere Data Boost.

* Surfegaranti gjelder ikke BARN-abonnement, kontantkort og trådløst bredbånd.

Del internett fra mobilen

Husk at du kan dele internett fra mobilen din til andre enheter, for eksempel PC-en på hjemmekontoret.

Årsmøtet avholdes på Eldrebølgen i Karlshus tirsdag 26.Mai kl. 18:00. 

Agenda årsmøtet 2020-05-26

1 Styrets beretning om siste driftsår

2 Lagets regnskap for siste driftsår
3 Lagets budsjett for nytt driftsår
5 Valg av valgkomité. OPPGRADERING AV KABEL-TV NETT Karlshus Fellesantennelag

I forbindelse med oppgraderingen av kabel-tv anlegget i Karlshus Fellesantennelag, vil det bli utfall av signaler mens arbeidet pågår.

Arbeidene blir utført i to trinn:

Trinn 1: Bytte av all elektronikk i skap langs vei og i fellesarealer. Under dette trinnet blir det utfall av signaler mellom kl. 23.00 og kl. 07.30 på natten i forskjellige områder og vill foregå i ukene 17, 18 og 19 (20. april til 8. mai).

Trinn 2: Bytte av antennekontakt i deres bolig. Før dette starter får dere en lapp i posten ca. en uke før vi skal inn med info om dato og tidsperiode (eks. onsdag 13/5 kl.11.00- kl.14.00). Den dagen vi skal inn i din deres bolig er det viktig i disse koronatider at det er ryddet der antennekontakten er montert så vi bruker så liten tid som mulig og holder god avstand. Disse arbeidene vil foregå i ukene 20, 21 og 22. Først den dagen vi har vært inne og byttet kontakt kan Get`s utstyr kobles inn og tas i bruk. Den samme dagen slutter utstyret til Canal Digital å virke.

Dersom internett ikke virker etter nattes jobbing slå kabel-modemet av og på.

Dersom det er noen spørsmål i forbindelse med oppgraderingen kontakt Henning på tlf. 922 79 350

Fremdriftsplan anleggsvirksomhet på KFALs linjer.

All jobbing i nettet vil primært skje på nattestid, fra kl.23.00 til kl.07.30.

21/4 kl.23.00 - 22/4 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Ørneveien, Mosseveien, Hjorteveien, Rådyrveien, Elgveien, Falkeveien,

22/4 kl.23.00 - 23/4 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Ørneveien, Stensrødveien, Stensrødstubben, Bureveien, Grindveien,

Teigevein, Stien

23/4 kl.23.00 - 24/4 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Ørneveien, Stensrødveien, Stensrødstubben, Bureveien, Grindveien,

Teigevein, Stien

27/4 kl.23.00 - 28/4 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Skråtorpveien, Skoleveien, Stubben, Everksveien og Ringveien 23.

28/4 kl.23.00 - 29/4 kl.07.30 berøres

Kan berøre adresser i: Fjellveien, Furuveien, Skogveien,Fasaneveien, Orreveien, Mosseveien

29/4 kl.23.00 - 30/4 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Ørneveien, Fasanveien, Skogveien

4/5 kl.23.00 - 5/5 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Hagebyveien, Mosseveien, Rådyrveien, Elgveien, Skogveien

5/5 kl.23.00 - 6/5 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Ringveien, Fredrikstadveien, Øvre Langbråten, Karlshusjordet, Skoleveien.

6/5 kl.23.00 - 7/5 kl.07.30

Kan berøre adresser i: Ringveien, Fredrikstadveien, Øvre Langbråten, Karlshusjordet, Skoleveien.

Selv om enkelte gater går igjen på flere datoer, så blir det kun en utkobling pr. adresse.

Kontaktbytte:

uke 20 11/5 -13/5 fra kl. 11.00 til kl. 21.00

uke 21 18/5 -20/5 fra kl. 11.00 til kl. 21.00

uke 22 25/5 -27/5 fra kl. 11.00 til kl. 21.00

Kontaktutbytte vil skje inne i huset. Det er nødvendig at noen kan slippe inn montøren, og den enkelte husstand vil derfor bli direkte kontaktet.

Dersom du har spørsmål vdr. anleggsvirksomheten kan entreprenør kontaktes direkte;

Henning Kristiansen

Daglig leder

Mobil: 922 79 350


Årsmøtet 31.03.2020 er utsatt inntil videre pga situasjonen
Myndighetene har som kjent bedt alle om å begrense smitte av koronavirus til det minimale 

Årsmøtet avholdes på Eldrebølgen i Karlshus tirsdag 31. Mars kl. 18:00. 

Agenda årsmøtet 2020-03-31

 • Innkalling, merknader.
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent og signering av protokoll
 • Saker

1 Styrets beretning om siste driftsår
2 Lagets regnskap for siste driftsår
3 Lagets budsjett for nytt driftsår
4 Innkommene forslag til avstemning
5 Valg av valgkomité.


GET-KFAL avtale gir endrede faktureringsdatoer.

Neste faktureringsperiode er for April og Mai. Vi minner om at de som ønsker å avslutte medlemskapet hos KFAL og unngå neste fakturering, bør melde fra om dette innen utgangen av Februar.

Benytt skjema på KFALs hjemmeside, /www.kfal.no/kontakt/

Dersom du allerede har meldt deg ut skal du nå ha mottatt bekreftelse på dette.

Dersom du har bestilt individuelle tilleggstjenester, som ekstra kanaler, netthastighet, etc, selv må avbestille dette hos leverandør.

KFAL tilknytning for de som skifter til fiber.

Pris med GET som leverandør i 2020 blir som tidligere avtalt 449,- pr. mnd med et halvt års forskuddsbetaling.

Prisen er indeksregulert, dvs. vi er sikret samme lave pris i mange år fremover.

Vi minner derfor om at KFAL tilbyr de som ønsker seg en langsiktig, rimelig og stabil TV- og internettilknytning etter at bindingstiden mot fiber er over, en kostnadsfri GET-KFAL oppdatering i mai 2020.

Tilknytning til KFAL på et senere tidspunkt vil da være kostnadsfri.

Dersom du ønsker kostnadsfri GET-KFAL oppdatering, meld fra på vår hjemmeside:

https://www.kfal.no/kontakt/


KFAL medlemsinfo, Endret tidspkt. for overgang til GET.

Info

Kollektiv 50 Hastighet 50/50 Inkludert i avtalen

Endret dato for oppgradering til GET.

Av praktiske årsaker er tidspunkt for oppgradering av KFAL nettet til ny "GET-standard" med nye GET-bokser flyttet til mai 2020. Frem til det vil dagens Telenor-bokser og TV-kanaler og internett-tilknytning forbli som det er.

Det er fortsatt slik at alle KFAL-medlemmer kostnadsfritt vil bli oppgradert til ny GET standard, men det vil først skje i mai. Dette gjelder også nye abonnenter som har kaoaksialkabel lagt frem til husvegg.

Nye abonnenter må bestille tilknytning på vår hjemmeside,

https://www.kfal.no/kontakt/

velg - [Bli Medlem]

Dersom du allerede er tilknyttet KFAL, skal du ikke selv bestille GET oppgradering, det gjør KFAL styret på vegne av alle medlemmene.

GET-KFAL avtale gir endrede faktureringsdatoer.

Starttidspunkt for GET signaler er altså endret til 1. juni 2020.

Pris med GET som leverandør i 2020 blir som tidligere avtalt 449,- pr. mnd med et halvt års forskuddsbetaling.

Prisen er indeksregulert, dvs. vi er sikret samme lave pris i mange år fremover.

I forbindelse med at overgang til GET skjer 1. juni i 2020, kan det bli aktuelt å endre terminer for forskuddbetalingen tilsvarende. Vi kommer tilbake til dette.

KFAL, oppsigelsestid og nye bestillinger.

Vi gjør oppmerksom på at frist for oppsigelse hos KFAL er måneden før neste termin forfaller, dvs i 2019 er det 30. november.

Vi regner med ekstraordinært trykk på abonnent administrasjon i forbindelse med att en del abonnenter har bestilt fiber og vi har pågang av nye KFAL-GET kunder, så vi anbefaler alle å melde inn oppsigelse senest den 15. måneden før ny termin forfaller.

Vi ber om at vår hjemmeside

https://www.kfal.no/kontakt/

benyttes ved oppsigelse og bestilling av nye tilknytninger.

Angi når oppsigelse / ny tilknytning ønskes i meldingsfeltet.

Individuelle tilleggsavtaler.

Minner om at de som har bestilt individuelle tilleggstjenester, som ekstra kanaler, netthastighet, etc, selv må avbestille dette hos leverandør.

KFAL tilknytning for de som skifter til fiber.

En del av KFALs abonnenter har bestilt fiber (med bindningstid på ett år) ut i fra selgers argumentasjon om at KFALs fremtid er usikker og lite fremtidsrettet. Detter medfører ikke riktighet. KFAL tilbyr de som ønsker seg en langsiktig, rimelig og stabil TV- og internettilknytning etter at bindingstiden mot fiber er over, en kostnadsfri GET-KFAL oppdatering i mai 2020. Tilknytning til KFAL på et senere tidspunkt vil da være kostnadsfri.

Dersom du ønsker kostnadsfri GET-KFAL oppdatering i mai 2020,

meld fra på vår hjemmeside:

https://www.kfal.no/kontakt/

velg - [Oppsigelse, ønsker kostnadsfri GET- installasjon]

Vi vil igjen takke alle som har stått imot fiberleverandørenes salgstrykk og forblitt i KFAL. Det gjør at KFAL består og kan levere rimelig TV og internett etter at fiberleverandørenes lokketilbudsperiode er over.

Hilsen

KFAL Styret

Tone, Jan Ove, og Arild


Medlemsinfo I OKTOBER 2019

GET-KFAL avtale gir endrede faktureringsdatoer.

Som tidligere innformert har KFAL inngått en 6 års avtale med GET om leveranse av TV og internettjenester fra februar 2020. Pris i 2020 blir 449,- pr. mnd med et halvt års forskuddsbetaling (slik vi har det i dag).

Prisen er indeksregulert, dvs. vi er sikret samme lave pris i mange år fremover.

Tidspunkt for innbetaling blir endret til måneden før perioden starter. I forbindelse med overgangen til GET vil første halvår i 2020 bli delt i to terminer; Januar - Mars og April - Juni, med forfallsdatoer 10. Desember.... og 10. Februar, deretter vil avgiftsperiodene være 1/7 - 31/12 og 1/1 - 30/6, med forfall i måneden før perioden starter.

Oppgradering til GET.

GET vil gjennomføre en teknisk oppgradering av KFAL-nettet og installere sine bokser hos våre medlemmer i Januar 2020. Alle KFAL-medlemmer vil da kostnadsfritt bli oppgradert til ny GET standard. Dette gjelder også nye abonnenter som har kaoaksialkabel lagt frem til husvegg.

Dersom du allerede er tilknyttet KFAL, skal du ikke selv bestille GET oppgradering, Det gjør KFAL styret på vegne av alle medlemmene.

Nye abonnenter må bestille tilknytning på vår hjemmeside,

https://www.kfal.no/kontakt/

velg - [Bli Medlem]

KFAL, oppsigelsestid og nye bestillinger.

Vi gjør oppmerksom på at frist for oppsigelse er måneden før neste termin forfaller, dvs

i 2019 er det 31. november og i 2020 er det 31. februar og 31. mai og 30. november.

Vi regner med ekstraordinært trykk på abonnent administrasjon i forbindelse med att en del abonnenter har bestilt fiber og vi har pågang av nye KFAL-GET kunder, så vi anbefaler alle å melde inn oppsigelse senest den 15. måneden før ny termin forfaller.

Vi ber om at vår hjemmeside

https://www.kfal.no/kontakt/

benyttes ved oppsigelse og bestilling av nye tilknytninger.

Angi når oppsigelse / ny tilknytning ønskes i meldingsfeltet.

Individuelle tilleggsavtaler.

OBS. De som har bestilt individuelle tilleggstjenester, som ekstra kanaler, netthastighet, etc, må selv avbestille dette hos leverandør.

KFAL tilknytning for de som skifter til fiber.

En del av KFALs abonnenter har bestilt fiber (med bindningstid på ett år) ut i fra selgers argumentasjon om at KFALs fremtid er usikker og lite fremtidsrettet. Detter medfører ikke riktighet. KFAL tilbyr de som ønsker seg en langsiktig, rimelig og stabil TV- og internettilknytning etter at bindingstiden mot fiber er over, en kostnadsfri GET-KFAL oppdatering i januar 2020. Tilknytning til KFAL på et senere tidspunkt vil da være kostnadsfri.

Dersom du ønsker kostnadsfri GET-KFAL oppdatering i januar 2020,

meld fra på vår hjemmeside

https://www.kfal.no/kontakt/

velg - [Oppsigelse, ønsker kostnadsfri GET-installasjon i Januar 2020]

Vi passer på å takke alle som har stått imot fiberleverandørenes salgstrykk og forblitt i KFAL. Det gjør at KFAL består og kan levere rimelig TV og internett etter at fiberleverandørenes lokketilbudsperiode er over.

Hilsen

KFAL Styret

Tone, Jan Ove, og Arild

KFAL inngår avtale med GET

På medlemsmøtet 16/9 gav de 150 fremmøtte styret i KFAL 100% oppslutning om å inngå flerårig kollektivavtale for TV og Internett fra GET.

Før møtet skal alle KFAL medlemmer ha mottatt informasjon om avtalen, Terje Fristad fra GET orienterte ytterligere og svarte på spørsmål.

Hver husstand får START 50, som er svært lik dagens TV-pakke, men med noen flere kanaler og noe raskere internett. Pakken inkluderer GET Flex som har fleksibilitet for den som ev. kun ønsker TV eller kun internett, sjekk

https://www.get.no/produkter/tv/innhold

Pris blir 449,- pr mnd (2694,- pr halvår) i 2020 og vil deretter følge den generelle prisutviklingen.

Alle som allerede er tilkoblet eller har kabel frem til husvegg vil da få kostnadsfri tilkobling og bytte av interne bokser, dekoder med ukes-arkiv, og lagring i GET-skyen.

Omkobling/installasjon vil bli i januar 2020.

Noen klipp fra øvrige spørsmål / kommentarer.

Styret inngår kollektivavtalen (START 50) på vegne av lagets medlemmer. Eventuelle ytelser ut over kollektivavtalen gjør den enkelte selv direkte mot GET.

En nylig innflyttet til Karlshus, flyttet fra fibernett til KFAL anlegg, og mente at bildekvalitet hos KFAL var bedre enn fiber.

En annen tilflytter mente at det kunne være omvent. Fristad opplyste at bilekvaliteten ikke er avhengig av fiber eller koaks-kabel. Det er primært dekoderen som bestemmer bildekvaliteten.

OBS

En del abon. har bestilt fibertilknytning. Vi anbefaler de som ev. vil tilbake på KFALs anlegg senere at de passer å beholde dagens koaksial-kabel intakt, også gjennom husveggen.

For KFAL

Arild Kristiansen

Sekretær


Ekstraordinært medlemsmøte på Bøndenes hus 16. september kl. 18:00

 Orientering om tilbudet fra GET.

for å legge fram til avstemning tilbud vdr. ny avtale for videre langsiktig drift av KFALs anlegg. 

KFALs avtale med Canal Digital (Telenor) går ut i Februar 2020, og styret i KFAL innkaller til

ekstraordinært medlemsmøte på Bøndenes hus 16. september kl. 18:00

SAKER

- Orientering om tilbudet fra GET.

Representanter fra GET vil også være til stede for å kunne svare på spørsmål.

- Avstemning over foreliggende tilbud.

Vi oppfordrer alle medlemmer som har interesse av sitt TV- og internettilbud om å møte opp.

GET tilbyr kollektiv flerårig tilknytningsavtale (slik vi har hatt med Canal Digital (Telenor) frem til nå). Tilbudet inkluderer forsterkning og oppgradering av anlegget til dagens høyeste tekniske standard for slike anlegg.

Det vil bl. a. være nødvendig å skifte til GETs kabelmodem/ruter hos alle husstandene.

Det er styret vurdering er at GETs tilbyr et fleksibelt og noe bedre kanaltilbud og internettnetthastighet enn den vi har i dag.

Prisnivå vil være som i dag. Ved ev. ny avtale vil abon. prisen være 449,- pr. mnd. i 2020.

Det vil ikke bli noen ekstra engangsavgift i forbindelse med oppgraderingen.

Nedenfor finner du flere detaljer i tilbudet fra GET

Hilsen

Arild Kristiansen

sekretær i KFAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbud fra Get 2019-09-02.

Kollektivt tilbud.

Digital tv start med ny Get boX, 50Mbps bredbånd med trådløst modem og Get Flex.

Digital tv start 50 Poeng: https://www.get.no/produkter/tv

Få tilgang til Norges beste og mest fleksible TV-produkt.

Sett sammen din egen underholdningspakke blant et stort utvalg strømmetjenester og tv-kanaler.

Med TV fra Get er du garantert et tettpakka TV-program når og hvor du måtte ønske det.

 • 13 faste kanaler med Stingray Music, digital radio, lokal-TV, Matkanalen og norske storfilmer.
 • 50 poeng til å velge egne kanaler og strømmetjenester.
 • 9500 forskjellige leiefilmer.
 • TV på alle enheter, på din TV, Mac/PC, AppleTV, mobil og nettbrett.
 • Tilgang i hele Norge samt EU.

Abonnenten kan selv utvide kanalpakken og antall poeng.

Get Flex.

Med Get flex kan husstandene selv velge å ha basis kollektiv løsning (TV og bredbånd) eller

kun tv eller kun bredbånd.

Husstandene kan selv velge mellom:

a) Basis løsning: Digital tv start 50, Get boX, 50Mbps bredbånd.

b) Kun bredbånd: 500 Mbps bredbånd.

c) Kun TV: Digital tv start (inkludert familie) med 110 poeng til rådighet.

Get boX:

Get boX er den kraftigste TV-boksen på det norske markedet.

Get boX er basert på Android TV og er stappfull av teknologi - du får blant annet stemmestyring,

innebygget Chromecast og Wifi. Opptak lagres i skyen slik at du kan se dem fra hvilken som helst enhet i hele Norge og EU.

 • Chromecast innebygget
 • Tusenvis av apper tilgjengelig
 • Sømløse opptak på tvers av alle enheter
 • Stemmestyring
 • 4K og HDR bildekvalitet
 • Start Forfra
 • Reprise (fra 7 til 30 dager)

Get Bredbånd:

Get leverer bredbånd som siste 4 år har vert øverst på Netflix målinger av internett tilbydere i Norge.

Get ble i 2018 kåret som den beste bredbåndstilbyderen.

50Mbps inkludert i leveransen samt trådløst Sagemcom Modem.

Priser ved individuelle kjøp av bredbåndshastighet:

Abonnement              Hastighet Mbps                    Pris pr mnd.

Kollektiv 50                    50/50                                   Inkludert

M 150                             150/150                                     159,-

L 300                             300/200                                   249,-

XL 500                          500/200                                    319,-

XXL 1000                     1000/200                                   599,-

Sikker på nett.

I vår digitale hverdag blir vi fort sårbare for misbruk av informasjon på nett.

Derfor har vi satt sammen "Trygg på nett".

4 tjenester som inkluderer alt fra forebyggende rådgivning, til advokathjelp om uhellet skjer.

Få kontroll over barnas nettaktivitet, beveg deg trygt på nett med antivirus og sikre passord, bilder og personlig informasjon.

 • Get Sky, en lagringstjeneste med ubegrenset lagring.
 • ID-TYVERIFORSIKRING OG WEBHJELP
 • GET NETTSIKKERHET FRA F-SECURE

Sagemcom Trådløst modem:

Med dette modemet kan du få trådløs hastighet opptil 1000 Mbps og kablet opptil 4000 Mbps!

Teknisk info:

 • Trådløs AC standard (2.4Ghz (802.11n)
 • 5Ghz dual band (802.11ac)
 • Gigabitswitch (4 porter)
 • Eurodocsis 3.1 klart modem
 • 1 VoIP-port

Service.

Get`s kundesenter nås på tlf: 21545454, eller chat via get.no.

Get kundesenter holder åpent 365 dager i året.

Kundesenteret har blitt kåret til beste kundesenter i 2013-14-17 og 2018.

GET har ett eget teknisk serviceapparat og kundemottak lokalisert på Greåker.

GET har lokal forhandler Power i Varnaveien.

De har utvidede åpningstider og åpent lørdager.

Teknisk vaktordning 365 dager med egne teknikereReferat fra Informasjonsmøte2019-06-20, Bøndenes Hus, Råde.

Tilstede; Ca. 100 medlemmer fra Karlshus Fellesantennelag.

KFAL styre; Jan Ove Brabo, styreformann.

Tone Berg Frostrud, kasserer

Arild Kristiansen, sekretær

Referent; Arild Kristiansen (2019.06.22)

Jan Ove Brabo, ønsket all velkommen og orienterte om hensikt og agenda for møtet;

Møtet har kommet i stand fordi Viken/Altiboxs og Telenor ønsker å få KFALs abonnenter over på fiber. Samtidig melder Telenor at de ikke lenger ønsker å inngå nye langsiktige avtaler av den typen vi har hatt til nå for KFALs anlegg. Dette kom svært overraskende på KFALs styre, så styret kom sent i gang med å undersøke hvilke alternativ vi har for videre drift på dagens anlegg.

Agenda for møtet;

 • Telenor orienterer om hvorfor de ikke lenger ønsker å inngå langsiktige kontrakter på dagens anlegg, og om fibernettet de tilbyr.
 • Medlemsmøte med to pkt..
 • Styret orienterer vdr. de mulighetene de ser for videre drift av dagens anlegg.
 • Styret ønsker medlemmenes syns på hvordan styret skal arbeide videre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· TELENOR og Fiber

Stian Larsen fra Telenor orienterte om hvorfor Telenor ikke lenger ønsket å inngå langsiktige avtaler på anlegg den typen KFAL har pr. i dag. (Dagens avtale går ut i Februar 2020.) Hovedargumentet var at fibertilknytning betydde en modernisering og ytterligere stabilitet i forhold til dagens løsning.

Vdr. selve fibertilbudet, så tilbyr nå også Telenor å grave ned fiberkabelen helt frem til husveggen (i likhet med Viken), for øvrig er fibertilbudet som tidligere tilbudt i området med 24 mnd. rabattert abonnement 799,-, og deretter 1246,-/mnd.

Telenor tilbyr ikke lenger "kvantumsavtaler" med antennelag, men Borettslag kan oppnå individuelle avslag for et samlet borettslag.

2a) Muligheter for videre drift av dagens anlegg.

Arild Kristiansen orienterte om styrets syn på dette.

Selgere fra Viken-Fiber og Telenor-Fiber har kontaktet KFALs abonnenter og markedsfører at en må bestille fibernett nå for å sikre seg leveranse av fremtidig TV og internettdekning. Dette mener styret ikke er riktig. Dagens digitale fiber- og coax- er ikke underdimensjonert og det får ikke et sammenbrudd om 5 eller 10 år.

Styret er av den oppfatning at dagens hastighet dekker de fleste "normale" brukerbehov i forhold til antall TV-kanaler og tilknytning til internett. KFALs abonnenter har pr. i dag 50Mbps (Megabit per sekund ) nedlastingshastighet og 10Mbps opplastingshastighet.

Dette er nok til å laste ned 10 std. HD filmer samtidig. Styret kan ikke se at et flertall av medlemmene har behov for en generell økning av denne hastigheten i overskuelig fremtid. (Ytterligere hastighet kan som kjent kjøpes pr. husstand)

Selv om enkelte fiberselgere i sin salgsiver har dømt KFALs digitale hybridnett nord og ned, så er styret av den oppfattning at dagens løsning er et balansert forhold mellom teknisk ytelse, kvalitet og pris. I tillegg til at det unektelig må være et resurssløseri å starte opp med fibergraving nå, så ser en at abonnentens kostnad for fiber, etter introduksjonsfasen på ett eller to år, er det dobbelte av dagens pris (som er 570,- /mnd i annet halvår 2019).

Vi noterer oss også at f. eks. Rørskogen Kabel TV SAsom har tilsvarende TV og Internettløsning ikke ser noen som helst grunn til å gå over til fiber.

GET er et firma som leverer TV og internett til over 500.000 hustander og de mener at digitale, hybride nett med en miks av fiber og coax, møter kundenes behov og er liv laga i mange år tid fremover.

Styret har nå fått et foreløpig tilbud fra GET på en std. pakke med 50 Poeng.

Tilbudt internetthastighet er 50/20Mbits, som er litt bedre opphastighet enn dagens og en TV-kanalpakke svært lik dagens, men med noe større mulighet for individuell valg av kanaler.

I tillegg kan en som i dag kjøpe film og sportspakker. Dersom det blir avtale med GET så vil det bli en del utbytting av bokser slik at slik at KFALs anlegg får GETs nybygg-standard, med muligheter for å kjøpe individuell internetthastighet opp til 1000/50Mbits.

Slik det ser ut nå vil det ikke ble noen ekstraordinær engangsavgift i forbindelse med bytte av nettoperatør, og kostnadsnivået vil bli som i dag, eventuelt noe lavere, men det er noen tekniske detaljer som må avklares før endelig pris kan fastsettes.

Styret ønsket de frammøttes syn på hvordan styret skal forholde seg til videre drift av anlegget og tilbudet fra GET.

Deretter ble det ca 45 min med spørsmål og svar. Her er noen pkt.:

 • Det er begrenset med trekkerør i KFALs område, og eventuell av fremføring av fiber til den enkelte husstand vil medføre graving "overalt".
 • Eventuell fremføring av fiber skal skje i parallell med dagens anlegg, så en skal ikke miste signaler i anleggsperioden.
 • De som har inngått ett eller to-årig avtale med et fiberselskap bør påse at dagens koax-kabel til boenhet ikke ødelegges dersom de ønsker en enkel tilbakegang til KFALs anlegg når fiberavtalen går ut.

2b) Styret ønsker medlemmenes syn på hvordan styret skal arbeide videre.

Styret ønsket å høre de frammøttes syn på hvordan styret skal forholde seg til videre drift av anlegget og tilbudet fra GET.

Forslag om at styret jobber videre mot en flerårig avtale med GET, der GET står for signaler og vedlikehold av anlegget, fikk 100% tilslutning av de frammøtte.

Styret fikk også en oppfordring fra salen om å fortsette å se etter andre alternativ enn GET som leverandører på dagens anlegg. Det vil styret gjøre.

Det vil bli innkalt til ekstraordinært medlemsmøte så snart et endelig forslag til avtale kan fremlegges for avstemning.                        Informasjonsmøte Bøndenes Hus

                      Torsdag 20.06.2019 kl. 18:00

KFALs styre innkaller til medlemsmøte på

Bøndenes Hus Torsdag 20. Juni kl. 1800.

 • Orientering fra Telenor, drift av dagens anlegg og fibertilbud fra Telenor.
 • Orientering fra styret, status for mulighetene for videre drift av dagens anlegg.
 • Vi ønsker medlemmenes tilbakemelding på de tilbudene som foreligger.Onsdag 29. mai ble det avholt informasjonsmøte mellom Telenor-Fiber og KFALs styre.

Fra Telenor var Jørn Skoglie og Stian Larsen til stede.

Følgende ble avklart i dette møtet.

Drift- og signal-tjenester på dagens anlegg har til nå vært avtalt gjennom fireårsavtaler med Telenor/Canal Digital. Telenor inngår nå kun nye TV-/ internett-avtaler med fibertilknytning.

Telenor kommer derfor ikke til å tilby en ny flerårig avtale av den typen vi har i dag. (En antar at dagens avtale vil kunne forlenges til et alternativt nett kommer i gang.)

Fibernettet åpner for muligheten at hver enkelt abonnent helt fritt kan velge en eller flere tjenester som TV-kanaler, kun internett, etc. Telenor ønsker derfor ikke lenger å inngå avtaler med antennelag av den typen som KFAL er i dag. (Det betyr at det ikke lenger er mulig med "kvantumsrabatt" og prisen for fibertilknytning blir den samme som Telenor har gått ut med til nå)

Telenor kan inngå avtaler med Borettslag (minst 10 boenheter).

Pris pr. enhet blir da ca. det halve av prisen til en frittstående abonnent.

Styret jobber nå med å undersøke mulighetene for å drifte dagens anlegg med omtrent samme innhold som i dag. Det fremtidige tjenestetilbudet på dagens Fiber/Coaxanlegg er derfor ikke avklart.

Styret ønsker derfor ikke lenger å gi noen anbefaling til KFALs medlemmer.

Slik vi ser det har den som ønsker kabeltilknytning med TV og internettmuligheter de nærmeste årene nå disse valgene:

- Bestille fiber fra Viken/Altibox

- Bestille fiber fra Telenor-Fiber

- Foreløpig takke nei til fiber.*

*Styret jobber nå med å avklare hva alternative tjenesteleverandører kan tilby på dagens anlegg og kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Uten tilkobling til fast nettverk kan selvfølgelig parabol , Riks-TV eller tilkobling over 4G og 5G nettet være et alternativ.

Som tidligere nevnt har denne situasjonen med at en nå skal velge mellom fiber- / ikke-fiber oppstått helt uten styret viten og vilje, og andre alternativ er derfor ikke avklart.

Dette er selvfølgelig beklagelig og svært frustrerende både for den enkelte og for styret.

Vi har avtalt med Telenor at vi arrangerer et informasjonsmøte for KFALs medlemmer så snart det er praktisk mulig (om 2- 3 uker).

Hilsen styret i KFAL

Jan-Ove Brabo           Tone Berg Frostrud              Arild KristiansenInformasjon vdr. ny TV- og Internettilknytning.

Styret i Karlshus Fellsantennelag oppfordrer sine medlemmer til ikke å inngå noen avtale om fiberleveranse nå. Har du allerede inngått en avtale anbefaler vi faktisk at du benytter deg av angreretten. Grunnen til dette finner du nedenfor.

Styret i KFAL finner det merkelig at Viken-Fiber /Altibox i Mai startet opp en dør til dør aksjon for å selge inn ny fibertilknytning til våre abonnenter istedenfor å kontakte et samlet antennelag med 556 abonnenter. En mulig forklaring kan være at salgsargumentasjon inneholder noen faktafeil og synsing om fremtiden.

KFALs styre ønsker å gjøre oppmerksom på at følgende salgsargumentasjon ikke er riktig:

 • Det er ikke riktig at det er enorm etterspørsel etter fiber i Karlshus-området. Pr. d.d. har ikke KFALs styre mottatt en eneste henvendelse fra noen som på eget initiativ ønsker fibertilknytning.
 • KFALs TV- og Internettilknytning er ikke ustabil. Tvert i mot har dagens nett vært svært stabilt de siste årene, og dagens kanaltilbud, internetthastighet og kostnadsnivå er nettopp det medlemmene fant passende på siste årsmøte.
 • Det er ikke riktig at dagens kombinasjon av fiber og coax står i fare for å kollapse i nær fremtid. Med dagens 50Mbps kapasitet kan hver enkelt husstand laste ned 6 HD filmer eller f. eks 2 stk 4K filmer samtidig. (Kapasiteten vil senere i år øke til 75Mbps). Dagen anlegg fremstår som svært driftssikkert og livslengden på utstyr og kabler er mer enn 10 år til.

Fibertilbyderne tilbyr de samme kanalpakkene som vi har i dag, men med internetthastighet på opptil 500/500 Mbits. (Dette er hastighet nok til å streame opp til 60 full HD filmer samtidig som en laster like mye informasjon inn mot internett.) Dette fremstår som om fibertilbyderne her tilbyr, og tar seg betalt for, en kapasitet som de aller færreste noen gang kommer til å benytte seg av.

Vi er slettes ikke sikre på at den enkelte husstand allerede neste år behøver å betale for en kapasitet som gjør det mulig å laste ned opp til 60HD filmer samtidig.

I og med at Viken-fiber har startet salg av fiber til den enkelte husstand har også Telenor-Fiber kommet på banen og tilbyr nå også en fibertilknytning.

Std. månedspris fra Viken-Fiber er i dag 1059,- pr. mnd*

Std. månedspris fra Telenor-Fiber er i dag 1246,- pr. mnd*

*Begge tilbydere har en tilkoblingskampanje med redusert pris for den første perioden på et eller to år.

Std. månedspris fra KFAL i annet halvår 2019 blir 452,- pr. mnd.

Dersom et tilstrekkelig antall beboere i et område/gate bestiller fibertilknytning så vil graving av fiber bli igangsatt. Et mulig senario blir faktisk at både Viken og Telenor starter graving av hver sin fiberkabel i alle gater og hjem til hver enkelt husstand.

Ønsker vi virkelig dette nå?

Dersom fiber først blir startet opp i et område, vil nødvendigvis dagens KFAL TV-anlegg måtte ligge brakk uten drift/service i et eller to år. Det kan derfor bli vanskelig å starte opp igjen dersom en finner at fiber koster mer en det smaker.

Styret i KAFAL har som mandat fra sine medlemmer at de skal administrere medlemmenes TV og internettilknytning. Styret ønsker derfor å forhandle om fremtidige TV- og internett-tilknytninger for et samlet fellesantennelag med 556 medlemmer. Det er rimelig å anta at en slik avtale kan bli mer gunstig en det som en kan oppnå som enkeltperson.
Årsmøte 11.02.2019 Oppmøte Eldrebølgen kl 18.00

Halvårsavgift

Vi sender nå ut regning for første halvår 2019, kr. 2500,-

Vi ber om at de som fortsatt får faktura på papir melder inn sin e-mailadresse til KFAL.

Benytt skjema nederst på KFAL-forsiden; https://www.kfal.no

Årsmøtet avholdes på Eldrebølgen i Karlshus mandag 11. Februar kl. 18:00.

Agenda årsmøtet 2019-02-11

 • Innkalling, merknader.
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent og signering av protokoll
 • Saker

1 Styrets beretning om siste driftsår
2 Lagets regnskap for siste driftsår
3 Lagets budsjett for nytt driftsår
4 Innkommene forslag til avstemning
5 Valg av styremedlemmer
6 Valg av revisor og valgkomité.

Det har kommet inn to forslag til endring av vedtektene:

§ 5 Styret

fra:

Styret består av 3 medlemmer: Formann, sekretær og kasserer.

Styret skal ha 2 varemedlemmer
Styremedlemmene velges for 2 år slik: Like årstall; Formann og 1 varamedlem ulike årstall
sekretær, kasserer og 1 varamedlem.

til:

Styret består av 3 medlemmer: Formann, sekretær og kasserer.

Styret kan ha 2 varemedlemmer
Styremedlemmene velges for 2 år slik:

Like årstall; Formann

Ulike årstall; Sekretær, Kasserer.

§ 8 Årsmøtesaker, pkt. 5

fra:

Valg av 2 revisorer og 2 medlemmer til valgkomité

til:

Valg av en statsautorisert revisor eller 2 revisorer valgt av årsmøtet.

Valg av valgkomité

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi trenger KID-nr for å få betalinger korrekt registrert i vårt regnskapssystem. Av og til er det noen som glemmer KID-nr ved betaling og det medfører unødige forsinkelser og purringer.

Vi ber derfor alle medlemmene om å anstrenge seg litt ekstra for å få med KID-nr ved betaling.

Gebyr ved manglende betaling.

Det har vært en økning i antall abonnenter som ikke betaler regnig ved forfall. Vi ser oss derfor nødt til å innskjerpe rutinen når faktura ikke betales ved forfall. Dersom faktura ikke betales i tide vil en motta ny regning med purregebyr. Dersom ny faktura ikke betales ved forfall, vil signalene bli stengt og det blir da et ekstra åpningsgebyr på 1600,- for å få signaler tilbake.Karlshus Fellesantennelag er et andelslag som i dag består av medlemmer som hver og en er medeire i laget. Karlshus Fellesantennelag er ikke et firma som leverer Tv-signaler, men en sammenslutning av husstander som har som formål å forhandle fram gode TV og bredbåndstilbud kollektivt.

Ved Flytting/salg skal det sendes en skriftlig beskjed til styre om hvem som flytter ut og hvem som flytter inn via E-post eller brev

Gode rabatter med Get Avtalen

Ønsker du TV i flere rom eller raskere bredbåndshastighet enn det som inngår i fellesavtalen, tilbyr vi gode rabattfordeler. Disse produktene faktureres deg som kunde direkte, i henhold til gjeldene priser.

Ved Flytting/salg skal det sendes en skriftlig beskjed til styre om hvem som flytter ut og hvem som flytter inn via E-post eller brev


Bestill våre tjenester

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.