Årsmøte

2022


Karlshus Fellesantennelag

Protokoll fra Årsmøtet 2023.03.21.

Sted, Mosseveien 12, Karlshus, Råde

Innkallingen til årsmøte ble godkjent uten merknader.

SAKER

1 Styrets beretning om lagets siste driftsår, perioden 2022.01.01 – 2022.12.31

Vedtak; Årsberetningen godkjennes

2 Lagets regnskap for siste driftsår, 2022.01.01 – 2022.12.31

Vedtak; Regnskapet godkjennes

3 Forslag til avstemning

Medlemskontingent skal sees i sammenheng med budsjett for 2023, og for annet halvår settes kontingenten til 530,- pr. mnd

Vedtak; Årsmøtet godkjenner forslaget.

4 Lagets budsjett for driftsåret 2023.

Vedtak; Årsmøtet godkjenner et styringsbudsjett med et negativt driftsresultat på -33.652 og et årsresultat på -31.652.

Vedtak; Årsmøtet godkjenner forslaget.

5 og 6. Valg

I følge vedtektene skal

- styreformann, kasserer og sekretær velges for to år.

- revisor og valgkomité velges for ett år.

Verv Status før årsmøtet Status etter årsmøtet

Styreformann Jan Ove Brabo (til 2023) Jan Ove Brabo (til 2025)

Kasserer Tone Berg Frostrud (2024) Tone Berg Frostrud (2024)

Sekretær Arild Kristiansen (til 2023) Arild Kristiansen (til 2025)

1.Varamann til

styret Lars Husvik (til 2023) Lars Husvik (til 2024)

2.Varamann til

styret Bjørn Kolstad (til 2024) Bjørn Kolstad (til 2024)

Valgkomite Bente Straume (til 2023) Bente Straume (til 2024)

Valgkomite Odd Strømnes (til 2023) Ole K. Rusaanes (til 2024)

Revisor Øst-Revisjon BFT AS Øst-Revisjon (for året 2023)

Revisor

Kostnadene ved bruk at statsautorisert revisor har nå blitt uforholdsmessig store.

Vedtak: For regnskap 2023 benytter vi Statsautorisert revisor.

For 2024 skal styret fremlegge kostbesparende alternativ til neste årsmøte.

Årsmøte 2022