Karlshus Fellesantennelag

Prisliste  

Viktig opplysning

Gebyr ved manglende betaling.

Det har vært en økning i antall abonnenter som ikke betaler regnig ved forfall. Vi ser oss derfor nødt til å innskjerpe rutinen når faktura ikke betales ved forfall. Dersom faktura ikke betales i tide vil en motta ny regning med purregebyr. Dersom ny faktura ikke betales ved forfall, vil signalene bli stengt og det blir da et ekstra åpningsgebyr på 1600,- for å få signaler tilbake.

Ønsker du/dere Høyere hastighet så er det bare og bestile hos Telia

Montasje av basis installasjon, 1 TV-uttak + router-tilkobling, 2500,- inkl mva

Dekoder og Router er inkludert.. 

Pris. for ytterligere montasje / oppdatering av flere uttak og ev. innvendig ny kabel må den enkelte abonnent avtale direkte med vår installatør.

KFAL har i dag en avgift på 530kr,-/mnd som betales forskuddsvis pr halvår. 


Kollektiv 50 Hastighet 50/50 Inkludert i avtalen 

Fra 1.7.2022 får vi Kollektiv 100/100 Hastighet Inkludert i Avtalen

Kollektiv 100 Hastighet 100/100

Digital-tv og bredbånd Pr halvår kr 3416

For medlemer

Priser med fellesavtaler  

Er du medlem  får du rabatterte priser:

Info/Priser om Hastigheter Fra 1.07.2022

M        Hastighet 250/250                   209 pr mnd 
L         Hastighet 500/300                   279kr pr mnd 
XL      Hastighet 750/350                    369kr pr mnd 
XXL   Hastighet 1250/500                   579kr pr mnd 
For beboere med kun Bredbånd
          Hastighet 750/350 Mbps         0kr pr,mnd
          Hastighet 1250/500 Mbps       229kr pr,mnd

Merk: Kostnaden kommer i tillegg til eventuelle felleskostnader i sameiet.

Kollektiv 100 Hastighet 100/100

Digital-tv og bredbånd        Pr halvår

For medlemer


3416  kr 

 

Tjeneste 2

Påkobling

 1600 kr

Tjeneste 3  Ny/ registrering

Innholder

Montør, Påkobling + Dekoder + Wifi

 2500 kr

Husk

Ved Flytting/salg skal det sendes en skriftlig beskjed til styre om hvem som flytter ut og hvem som flytter inn via E-post eller brev

Bestill våre tjenester

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.