Protokoll fra Årsmøtet 2021.06.01

Karlshus

Fellesantennelag

Protokoll fra Årsmøtet 2021.06.01

Sted, Mosseveien 10, Karlshus, Råde

Innkallingen til årsmøtet, godkjent uten merknader.

SAKER

· Styrets beretning om lagets siste driftsår, perioden 2020.01.01 - 2020.12.31

Vedtak; Årsberetningen godkjennes

· Lagets regnskap for siste driftsår, 2020.01.01 - 2020.12.31

Vedtak; Regnskapet godkjennes

· Forslag til avstemning

Vedtak; Godgjøring til leder og sekretær økes med 15.00 til hver,

Tot. 25,000 til hver.

· Lagets budsjett for nytt driftsår, 2021.01.01 - 2021.01.31

Vedtak; Årsmøtet godkjenner et styringsbudsjett med negativt driftsresultat på -31.521

og et negativ årsresultat på -28.521.

· og 6. Valg

I følge vedtektene skal

  • styreformann, kasserer og sekretær velges for to år.
  • revisor og valgkomité velges for ett år.

Verv

Status før årsmøtet

Status etter årsmøtet

Styreformann

Jan Ove Brabo (til 2021)

Jan Ove Brabo (til 2023)

Kasserer

Tone Berg Frostrud (2022)

Tone Berg Frostrud (2022)

Sekretær

Arild Kristiansen (til 2021)

Arild Kristiansen (til 2023)

1.Varamann til styret

--

Lars Husvik (til 2023)

2.Varamann til styret

Bjørn Kolstad (til 2020)

Bjørn Kolstad (til 2023)

Valgkomite

Erik Olafsen (til 2020)

Odd Strømnes (til 2022)

Valgkomite  Bjørn Alvær (til 2020)   Finn Teigen (til 2022)

Revisor  John-Edvard Haugesten (2020)                                                                              Bjørge, Fagerhøi & Theodorsen Revisjon AS. (til 2022)